John Helgessønn Gulsvik Oppegaard Rud  ‎(I1009)‎
Navn:
John Helgessønn Gulsvik Oppegaard Rud

Køn: MandMand
      

Birth: 1510 40 40
Death: 1591 ‎(Alder 81)‎

Fakta og detaljer om personen
Noter

Shared Note
Jon ‎(John)‎ Helgessøn Gulsvik var født 1520/1521 og døde i 1591/1592. Jon Helgessønn var som sin far Kirkeværge. Den 9 mar 1575 fik han kvittering for kirkeregnskaberne 1558-1563. Jon nævnes i brev 20 feb 1546 og 5 mar 1566. I et brev uden dato, men skrevet på Nes i Hallingdal i 1566, siger Sigurd Helgesen at han har "satt Jon i Solsvig broder mino in jord i Golswig heider Tiønijorde ‎(Tjønnjordet)‎ so skylder 9 set. ing, og at han har fått Iikeså mye jord igjen iRud i Lunder av Jon ‎(John)‎ Helgessønn ". Sigurd siger ogs¨her at han har købt denne jord i Gulsvik af "Povel broder mino" .
20 dec 1577 afstod Jon Helgessønn til Syver Bjørnsen pladsen Kårmo mod Gandrud
"såvidt som ljå og rive på begge sider har over ganget". Før 1591 købte han også af sin brors barn Ødegården Buøen. 25 feb 1586 blev det i overværelse af 5 "lagretternenn", præsten og lensmanden, optaget et bevis på Nes Tinghus, om hvordan Jon Helgessønn og hans brødre har skikket sig mod sin mor. Flere vidner siger da at Ingerid Monsdatter i lang tid holdt hus smmen med sin søn Bjørn på Nedre Gulsvik og at hun levede resten af sin tid lykkeligt hos sine børn. De havde aldrig hørt andet end at både Jon Helgessøn og hans søskende skikkede sig kristelig og oprigtig mod deres mor, som det sømmer sig for børn.
Om sin odelsret til Rud får Jon Gulsvik optaget vidnebrev ‎(provsbrev)‎ 21 feb, 24 apr og palmesøndag i 1591 på forskellige steder. Af disse får vi også at vide at Jon Helgessøn havde taget Rud tilbage med odel fra en Ingebrikt Gjermundsen. Og at Rud var hans mors odel, men at hans odelsbrev gik tabt i en brand på Bjørve i Krødsherad. Jon Helgessøn ejede Oppegård, med det er ikke mulig med sikkerhed at finde ud af hvordan han har fået gården i sin eje. Antagelsen går ud på at Taran Halvorsdatter er datter af Halvor Pedersen, som i 1524 mageskiftede jord i Oppegård og Gulsvik med Jon Helgessønns far Helge. I et brev dateret 4 feb 1582 vidner nogen karle, at de den dat var på Gulsvik og hørte på at Guttorm og Olaug fik sin mors arv af Jon Helgessønn og hans anden hustru Åse. Taran må være død længe for dette sker. Nogen nærmere oplysninger findes ikke om dette. Åse Povelsdatter er død ca 1595-1596.

#######################################################################

Når skifte etter Jon Helgessønn og Åse Povelsdatter holdes den 10 mai 1609 viser det seg at Jon Helgessønn har i sitt eie mange og store gårder. Foruten det 25 set. i øvre Gulsvik samt 36 set i Oppegård eide han ogsea 12 set. i Buøen i Flå, Bålerud i Norderhov , 18 set. i en av Bjørkegårdene på Ringerike , 19 set. i Sandaker på Modum og 10 set. i Olafsby på Snarum samt 2 set. i Rud.
Skiftebrevet avsluttes med en note etter at det er underskrevet. "Det er vel 13 eller 14 år og enda mer siden arven var tilfallen , dog ikke endelig bytt var gjort før enn alle arvinger var kommet til mans"‎(kyndige)‎ . Guttorm fikk 1 sold i farsarv , de øvrige sønner fikk 2 sold og 3 set. både i fars og morsarv. Døtrene fikk 13 Y2 set. . Deretter var deruskifte? i Gulsvik 1 set. og i Sandaker l set. Den første kjøpte Guttorm og Helge. Den siste kjøpte Barbro eller hennes mann Knut K. Ve. Det ble også vedtatt om at hvis det senere skulle vise seg at Jon Helgessønn hadde eid mer enn det som nå var skiftet skulle det skiftes senere for dette. Den 23 januar 1632 var arvingene samlet på Ve i Flå for å foreta nytt skifte etter Jon Helgessønn og Åse Povelsdatter . Det var Jons døtre som hadde stevnet Birgitte Thorsdatter Gulsvik ‎(Ane. nr. 23. 054)‎ som var enke etter Guttorm Jonssønn Gulsvik samt, Helge Jonsen Buøen og Clemet Jonsen Oppegårdens ‎(Se side under)‎ arvinger til nytt skifte da de mente at skifte etter Jon Helgessønn i 1609 ikke var rett. Foruten de forannevnte eiendommer hadde de funnet
ut at han også eide Halkinrud ‎(Halkjenrud)‎ og Fuglerud i Lunder. Det siste trolig en del av Pukkerud. Om disse eiendommer var det ingen uenighet. Men Jons døtre mente at pias sene Ganderud og Roppe som ble brukt under Gulsvik, skulle være skiftet som særskilte eiendommer. Om dette ble det prosess ‎(rettssak)‎ som Jonsdøtrene vant i første omgang, men da saken kom tillagmannsretten tapte de hva Gandrud og Roppe angår. Det ble tatt en del prov ‎(forhør)‎ i sakens anledning hvor et var spesielt interessant da det forteller hele slektslinjen fra Sigurd Bonde. Dette forhør ble tatt på Haversgård iNes 16 september 1632. Det som da fremkom var at Olluff Gabkind , en gammel blind mann som var mer enn 100 år gammel "dog ved sin fulde ved og fornuft" han fortalte at hans far, Wegger Gabkind, sa til ham at i hans tid bodde det en mann på Gulsvik som hette Siguord Bunde Neffudis, mens han levde brukte han Roppe under Gulsvik som uenigheten sto om ‎(det står ingen ting om utfaIlet men trolig vant Jon
Helgessønn saken. )‎ Taran Halvorsdatter‎(Ane. nr. 24. 106)‎ sin far var Halvor Pedersen.Skottetradisjoner fra HaUingdal Knut Amundsen Gulsvik skriver j et brev: Jon Helgessønn var først gift med Taran Halvorsdatter, og hadde bama Guttonn og Olaug med henne. Jon Helgessønn ble andre gang gift med Åse Poffuelsdatter, og dette var antageligelig rundt 1582. Jon Helgessønn og Åse Poffuelsdatter hadde 6 bam.t Åse Poffuelsdatter var av skotte-ætt fra Devegge i Nes. Dette var nok riktig, derfor ble også hennes sønn kalt Clemmet, et navn som altså skriver seg fra Jarl av Argylles eldste sønn. Fra Jul i Hallingdal er følgende sakset: En av de eldste og største gårdene her i Nes i Hallingdal var i sin tid Devegge. Hvorfor dette underlige navn? Sikkert er det vissligen ikke,
men det sies å kunne være en av ledning av Dunvegam, som er et slott på Skye, en av Hebridene og brakt til Norge av Grev Clemet, som har forlatt Skotland på grunn av en eller annen familietragedie. Mange slekter i Hallingdal og ellers utover i landet tror de stammer fra denne Grev Clemet og hans hustru. Historiene er vesentlig bygget på sagn og tradisjoner, som har gått fra slekt til slekt gjennom tidene. Skotske historikere har også gransket dette og historien er denne. Jarle av Argylls eldste sønn drepte en gang for mer en 500 år siden ‎(mellom 1400 - 1450 ?)‎ et medlem av den fremstående slekt Fraser. Gutten måtte flykte og søkte tilhold på Harris, en av Hebridene som tilhørte Mac Leod - familien. Han fridde til datteren her men hennes far nektet sitt samtykke fordi hans frue tilhørte Fraser-slekten. Så måtte den unge Argyll reise ut og tok til sjøs j mange år før han vente tilbake og giftet seg med Mary MacLoad, de måtte da forlate sitt hjemland der vest og søkte over til Norge, som i den tid sto i livlig handel med deres slekt. Først oppe jenslige avstengte Hallingdal kjente de seg sikre på at familien ikke ville spore dem opp. De ga sitt nye hjem her i Nes navn etter slottet der hjemme i Dunvegan. Devegge ble i 1578 skrevet Dønnegge. Sine egne navn måtte de også skifte, navnene de valgte viser igjen til Hebridene. Den unge Jarl som aldrig tok opp sin arv, kalte seg rett og slett Clemet etter sin skytshelgen. Mary derimot kalte seg Bella ‎(Belja, Beia)‎, eller først Cambella. Navnet var basert på Argyllernes gamle familienavn Cambell.
Kiillor
I) Gards og slektshistorie fra Flå i Hallingdal TI, 268
2) Gards og slektshistorie fra Flå i HaIlingdal TI, 269


View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier
Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person.
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Helge Guttormsen Gulsvik ‎(I1019)‎
Birth omkring 1470 40
Death mellem 1548 og 1555 ‎(Alder 78)‎
Mor
Ingerid Monsdatter Rud ‎(I1020)‎
Birth omkring 1470 20 Rud, Lunder, Norderhov, Buskerud, Norge
Death omkring 1565 ‎(Alder 95)‎
nr.1
John Helgessønn Gulsvik Oppegaard Rud ‎(I1009)‎
Birth 1510 40 40
Death 1591 ‎(Alder 81)‎
-20 år
nr.2
Bror
Bjørn Helgessønn Gulsvik ‎(I1021)‎
Birth omkring 1490 20 20
Death mellem 1563 og 1569 ‎(Alder 73)‎
nr.3
Bror
Gunnar Helgessønn Gulsvik ‎(I1022)‎
Birth omkring 1490 20 20
nr.4
Bror
Sigurd Helgessønn Gulsvik Breie ‎(I1023)‎
Birth omkring 1490 20 20
Death efter 1597 ‎(Alder 107)‎
nr.5
Bror
Paal Helgessønn Gulsvik Nerål ‎(I1024)‎
Birth omkring 1490 20 20
Death før 1566 ‎(Alder 76)‎
nr.6
Bror
Kittel Helgessønn Gulsvik Breie ‎(I1025)‎
Birth omkring 1490 20 20
10 år
nr.7
Søster
Ragnhild Helgesdatter Gulsvik ‎(I1026)‎
Birth omkring 1500 30 30 Gulsvik, Flå, Hallingdal, Buskerud, Norge
nr.8
Søster
Sigrid Helgesdatter Gulsvik ‎(I1027)‎
Birth omkring 1500 30 30
nr.9
Søster
Astrid Helgesdatter Gulsvik ‎(I1028)‎
Birth omkring 1500 30 30
nr.10
Søster
Åse Helgesdatter Gulsvik ‎(I1029)‎
Birth omkring 1500 30 30
Personens familie med Åse Povelsdatter Gulsvik
John Helgessønn Gulsvik Oppegaard Rud ‎(I1009)‎
Birth 1510 40 40
Death 1591 ‎(Alder 81)‎
Hustru
Åse Povelsdatter Gulsvik ‎(I1010)‎
Birth omkring 1510 Gulsvik, Hallingdal, Buskerud, Norge
Death mellem oktober 1608 og maj 1609 ‎(Alder 98)‎
nr.1
Søn
Clemmet Johnsen Gulsvik ‎(I1003)‎
Birth omkring 1575 65 65 Gulsvik, Hallingdal, Buskerud, Norge
Death mellem 1624 og 23 januar 1632 ‎(Alder 49)‎
-25 år
nr.2
Datter
Birgitte Johnsdatter Gulsvik Hilde ‎(I1014)‎
Birth omkring 1550 40 40
Death efter 1632 ‎(Alder 82)‎
nr.3
Søn
Helge Jonssønn Gulsvik Buøen ‎(I1015)‎
Birth omkring 1550 40 40
Death omkring 1634 ‎(Alder 84)‎
10 år
nr.4
Datter
Barbro Johnsdatter Gulsvik ‎(I1016)‎
Birth omkring 1560 50 50
6 år
nr.5
Datter
Ingrid Johnsdatter Gulsvik Hoftun ‎(I1017)‎
Birth omkring 1566 56 56
24 år
nr.6
Datter
Sigrid Johnsdatter Gulsvik ‎(I1018)‎
Birth omkring 1590 80 80
Personens familie med Taran Halvorsdatter Gulsvik Sundre
John Helgessønn Gulsvik Oppegaard Rud ‎(I1009)‎
Birth 1510 40 40
Death 1591 ‎(Alder 81)‎
-10 år
Hustru
 
Taran Halvorsdatter Gulsvik Sundre ‎(I1011)‎
Birth omkring 1500
Death omkring 1540 ‎(Alder 40)‎
nr.1
Datter
Olaug Johnsdatter Gulsvik ‎(I1012)‎
Birth omkring 1530 20 30
Death før 1609 ‎(Alder 79)‎
nr.2
Søn
Guttorm Jonssønn Gulsvik ‎(I1013)‎
Birth omkring 1530 20 30
Death mellem 1619 og 1620 ‎(Alder 89)‎